Billboardy – oplatí sa to?

Určite áno!

Jednou z možností, ako sa môže podnik propagovať a zviditeľniť, je outdoor alebo vonkajšia reklama. Najviac ju prezentujú billboardy, ale patria tu aj citylight vitríny na zastávkach, bigboardy a megaboardy, panely, plachty, polepy lavičiek a dopravných prostriedkov, svetelné reklamy, lietajúce reklamné zariadenia a mnoho ďalších.
Hlavným znakom vonkajšej reklamy je, že pôsobí nepretržite a priamo na zákazníka, ktorý túto reklamu nemôže vypnúť ani vyhodiť.

Billboard patrí medzi najrozšírenejšie a najčastejšie využívané reklamné vonkajšie nosiče. Používa sa obvykle v mesačných cykloch, a to celoštátnych, regionálnych alebo miestnych. Jeho najčastejšia veľkosť je 5,1 x 2,4 metra, pričom na tejto ploche sú umiestnené výrazné obrázkové prvky s jednoduchými sloganmi. Billboardy bývajú väčšinou umiestnené v blízkosti frekventovaných diaľnic a ciest, na staniciach, blízko veľkých obchodných centier alebo sú pripevnené na stenách budov.

Aké sú hlavné výhody používania billboardov?

Účinnosť – billboard je neustále na jednom mieste a oslovuje nielen rovnakých ľudí, ktorým danú reklamu pripomína, ale ak je umiestnený na strategickom mieste, napríklad pri ceste alebo križovatke, oslovuje tiež vodičov a chodcov, ktorý týmto miestom prechádzajú občas alebo prvýkrát. Podľa umiestnenia billboardov je tiež možné cielene regulovať oslovenie daných osôb.

Budovanie povedomia o značke – billboardy sa dávajú minimálne na dva týždne, takže ľudia, ktorí okolo nich chodia, sú im dlhodobo vystavení a stretávajú sa s nimi väčšinou dvakrát denne. To spôsobuje vysoký zásah reklamným posolstvom. A keďže práve opakovanie je základom budovania povedomia o značke, vonkajšia reklama je vhodná pre budovanie povedomia o značke v širokých cieľových skupinách.


Nemožnosť vypnutia – outdoorová kampaň, a teda aj billboardy, pôsobia bez ohľadu na vôľu príjemcu.

Geografická flexibilita – pri prenájme billboardov je možné vyberať plochy v blízkosti miesta predaja.

A čo nevýhody?

Vyhodnotenie – úspešnosť billboardovej kampane sa pomerne ťažko vyhodnocuje, čo súvisí aj s horším zameraním billboardov. Ak je billboard nevhodne umiestnený, nemožno očakávať, že kampaň naplní ciele.

Čas – okoloidúci majú málo času na pozretie a prečítanie obsahu billboardu.

Umiestnenie – billboardové plochy v mestách bývajú často zničené. Preto je dobré si uvedomiť, že billboard umiestnený príliš nízko nad zemou sa môže rýchlo poškodiť alebo môže byť zakrytý stojacimi autami, chodcami či okrasnými drevinami.

Ako by mal vyzerať efektívny billboard?

Ako pripraviť billboard, aby šanca, že si ho ľudia všimnú a zapamätajú, bola vyššia? Zopár trikov na to existuje:

Malý počet slov – ľudia majú väčšinou na prečítanie billboardu 7-8 sekúnd, preto je vhodnejší menší počet slov, ktoré by mali byť krátke a ľahko čitateľné. Billboardy sú najlepšie pre slogan, ak ho nemáte, tak položke otázku. Bude to osobnejšie a prinúti k zamysleniu.
Krátke správy – billboard by nemal obsahovať detailné informácie ako telefónne čísla, webové a e-mailové adresy, pretože sa ťažko pamätajú.

Vzbudenie pozornosti – dôvtipný a zábavný billboard zanechá dojem a upúta pozornosť. Naopak nudný billboard bude odignorovaný a príliš chytrý ostane väčšinou nepochopený.

Cielenie – dôležité je si určiť kto je zákazník a tomu venovať posolstvo. Nie je možné osloviť všetkých, pretože starších ľudí nadchne niečo iné ako mladých a taktiež, nie každý produkt je určený všetkých.

Zameranie kampane – treba si zvoliť, či prezentujete firmu alebo konkrétny produkt. Pri výrobku sa síce prezentuje aj firma, ale celý dôraz je kladený práve na výrobok, pričom názov firmy je iba v logu alebo v názve webovej stránky. Pri zviditeľnení firmy sa podstatná časť inzercie venuje logu a názve firmy.

Kombinácia médií – billboardy je vhodné kombinovať s inými reklamnými médiami napr. citylightami, printom, rádiom či prepojiť statickú kampaň s digitálnou prostredníctvom obrazoviek. Viac médií predstavuje väčší zásah ako v prípade iba jedného.

Prečo si pre billboardy vybrať práve Arton?

Žilinská spoločnosť Arton je na trhu už dlhých 20 rokov. Svojím klientom ponúka spoluprácu a pomoc najväčšieho tímu obchodníkov v rámci brandže na Slovensku. Samozrejmosťou spolupráce je kompletný servis tzn. rady pri výbere vhodných lokalít a období prezentácie, možnosť vybudovať nové plochy na kľúč podľa potrieb klienta, zabezpečiť tlač či poradenstvo pri tvorbe grafických návrhov.
Arton má vo svojom portfóliu okrem billboardov aj bigboardy, megaboardy, gigaboardy, reklamné lavičky, fasády a štítové steny a tiež LED obrazovku, takže ponuka, s ktorou môžete osloviť a zaujať veľké množstvo ľudí, je skutočne široká.

Využite všetky výhody, ktoré vám billboardy môžu priniesť. Kontaktujte nás a my vám radi pomôžeme a poradíme.