Dopočutia

Dopočutia

Recepcia spoločnosti:
Martina Horinková: 041 / 5621 105, 5076 101, horinkova@arton.sk

Obchodné oddelenie:
Obchodný riaditeľ:
Kotrč Ladislav, Ing.: 041 / 5076 107, 0907 421 015, kotrc@arton.sk

Centrála:
Pažická Monika: 041 / 5076 104, 0948 444 186, pazicka@arton.sk
Matiašková Antónia, Mgr.: 041 / 5076 115, 0911 466 455, matiaskova@arton.sk

Obchodníci:
Družkovská Andrea: 041 / 5076 123, 0903 801 523 druzkovska@arton.sk
Gombalová Monika: 041 / 5076 134, 0911 930 541, gombalova@arton.sk
Horecký Viliam: 041 / 5076 130, 0903 284 738, horecky@arton.sk
Komadová Michaela: 0915 868 397, komadova@arton.sk
Králiková Darina: 041 / 5076 111, 0911 930 520, kralikova@arton.sk
Kuba Juraj, Mgr.: 041 / 5076 122, 0903 731 949, kuba@arton.sk
Záhorská Renáta, Ing.: 041 / 5076 119, 0911 999 510, zahorska@arton.sk
Krišťáková Marianna, Ing.: 0907 246 264, kristakova@arton.sk
Hvizdáková Eva: 0905 917 742, hvizdakova@arton.sk
Šutá Mária, Ing.: 0908 819 657, suta@arton.sk
Prieložná Alena: 041 / 5076 113, 0906 680 413, prielozna@arton.sk
Čaklošová Lenka, Ing.: 041 / 5621 105, 5076 101, 0911 093 263, caklosova@arton.sk

Oddelenie Správy nosičov vonkajšej reklamy:
Legislatívne oddelenie:
Francistyová Andrea, Ing.: 041 / 5076 117, 0903 801 553, francistyova@arton.sk

Terénni pracovníci:
Sedliaková Jaroslava, Ing.: 041 / 5076 118, 0911 566 586, sedliakova@arton.sk
Cesnek Tomáš, Ing.: 041 / 5076 137, 0903 801 543, cesnek@arton.sk
Kršáková Marta, Ing.: 041 / 5076 137, 0903 806 326, krsakova@arton.sk

Regionálni zástupcovia:
SNVR Juh: Pavle Štefan, Ing.: 0907 828 680
SNVR Východ: Cehuľa Walter: 0905 304 742, cehula@arton.sk
SNVR Orava: Letková Zuzana, Ing.: letkova@arton.sk
SNVR Liptov: Kudlička Miroslav, Mgr.: kudlicka@arton.sk
SNVR Turiec: Stehlíková Janka, Ing.: stehlikova@arton.sk
SNVR Bratislava: Kurucár Ivan, 0903 574 683, ivanw308@gmail.com

Personálne oddelenie:
Vlčková Jana: 041 / 5076 142, 0903 801 665, vlckova@arton.sk
Hornungová Dagmar: 041 / 5076 143, 0903 574 583, hornungova@arton.sk

Ekonomické oddelenie:
Čiková Janka: 041 / 5076 133, 0903 415 296, cikova@arton.sk
Chladná Natália: Ing. 041 / 5076 105, chladna@arton.sk

Zákazkové oddelenie:
Čičková Eva: 041 / 5076 138, 0903 540 105, cickova@arton.sk
Olbert Viktor: 041 / 5076 109, 0903 208 107, olbert@arton.sk