Dopočutia

Dopočutia

Recepcia spoločnosti:
Lenka Čaklošová, Ing.: 041 / 5621 105, 5076 101, 0911 093 263, caklosova@arton.sk

Obchodné oddelenie:
Obchodný riaditeľ:
Kotrč Ladislav, Ing.: 041 / 5076 107, 0907 421 015, kotrc@arton.sk

Centrála:
Pažická Monika: 041 / 5076 104, 0948 444 186, pazicka@arton.sk
Matiašková Antónia, Mgr.: 041 / 5076 115, 0911 466 455, matiaskova@arton.sk

Obchodníci:
Družkovská Andrea: 041 / 5076 123, 0903 801 523 druzkovska@arton.sk
Gombalová Monika: 041 / 5076 134, 0911 930 541, gombalova@arton.sk
Horecký Viliam: 041 / 5076 130, 0903 284 738, horecky@arton.sk
Komadová Michaela: 0915 868 397, komadova@arton.sk
Králiková Darina: 041 / 5076 111, 0911 930 520, kralikova@arton.sk
Kuba Juraj, Mgr.: 041 / 5076 122, 0903 731 949, kuba@arton.sk
Záhorská Renáta, Ing.: 041 / 5076 119, 0911 999 510, zahorska@arton.sk
Krišťáková Marianna, Ing.: 0907 246 264, kristakova@arton.sk
Hvizdáková Eva: 0905 917 742, hvizdakova@arton.sk
Šutá Mária, Ing.: 0911 930 510, suta@arton.sk
Alena Prieložná 041 / 5076 113, 0906 680 413, prielozna@arton.sk

Oddelenie Správy nosičov vonkajšej reklamy:
Legislatívne oddelenie:
Francistyová Andrea, Ing.: 041 / 5076 117, 0903 801 553, francistyova@arton.sk
Jankechová Ivana, Ing.: toho času MD

Terénni pracovníci:
Kurucár Ivan: 041 / 5076 145, 0903 574 683, kurucar@arton.sk
Sedliaková Jaroslava, Ing.: 041 / 5076 118, 0911 566 586, sedliakova@arton.sk
Cesnek Tomáš, Ing.: 041 / 5076 137, 0903 801 543, cesnek@arton.sk
Kršáková Marta, Ing.: 041 / 5076 137, 0903 806 326, krsakova@arton.sk

Regionálni zástupcovia:
SNVR Juh: Pavle Štefan, Ing.: 0907 828 680
SNVR Východ:
Cehuľa Walter: 0905 304 742, cehula@arton.sk
Vojteková Danka, Ing.: 055 / 6324 520, 0903 722 232, vojtekova@arton.sk

Personálne oddelenie:
Vlčková Jana: 041 / 5076 142, 0903 801 665, vlckova@arton.sk
Hornungová Dagmar: 041 / 5076 143, 0903 574 583, hornungova@arton.sk

Ekonomické oddelenie:
Kirchnerová Denisa, Ing.: 041 / 5076 105, kirchnerova@arton.sk
Čiková Janka: 041 / 5076 133, 0903 415 296, cikova@arton.sk
Blaščíková Soňa: 041 / 5076 131, 0903 906 065, blascikova@arton.sk

Zákazkové oddelenie:
Čičková Eva: 041 / 5076 138, 0903 540 105, cickova@arton.sk
Olbert Viktor: 041 / 5076 109, 0903 208 107, olbert@arton.sk