Tešilo nás

Tešilo nás

Arton je spoločnosťou ľudí, ktorí vnímajú reklamný trh a existenciu outdooru v ňom ako príležitosť pre klienta byť videný, vnímaný, pochopený, známy, úspešný a napredujúci.

Snažíme sa robiť svoju prácu tak, aby sa outdoor na Slovensku stal priestorom, v ktorom sa rešpektujú, stretávajú i rozchádzajú s porozumením všetci tí, ktorí vnímajú partnerstvo ako najdôležitejší atribút dobrého obchodu a fungujúcich vzťahov. Práve preto sú návrhy na spoluprácu našou stálou ponukou 🙂